Adatlapok

Bejelentkezés


Citera

Jellegzetes magyar népi hangszer dallam- és kísérőhúrokkal, más néven vendéghúrokkal. A kísérőhúrok hangolására jellemző az alap mellett megszólaló kvint, valamint ezek különböző oktávjai. Az így kialakuló burdon hangzás modális zenei gondolkodást tesz lehetővé. Érintői kromatikusak, a régebbi darabok sajátja a diatónia. A környező népek mindegyikénél megtalálható.
Meglehetősen ritka hangszernek számít a citera a moldvai magyarok körében. Elképzelhető, hogy Erdélyből került hozzájuk. Fontos megemlíteni e hangszer moldvai előfordulását, mivel a szakirodalomban ez idáig azt olvashattuk, hogy a citera a moldvai csángóknál ismeretlen hangszer. A forrófalvi Zsitár Mártont Hodorog András segítségével kereste fel a budapesti Zurgó együttes 1994-ben.
Zsitár Márton a régi diatonikus (félhang nélküli) citerán játszik, nyomóeszközt használva. A hagyományos moldvai táncdallamok mellett énekelt dallamokat is játszik. A dúr hangsorú dallamokat a 3. érintővel megszólaltatott, fogott C-re, illetve üres húrra zárja, a moll hangsorúakat az 1. érintőn (fogott A-n) zárja. Játékára jellemző a nyolcadoló, tizenhatodoló ritmusbontás. Zsitár Márton citerájának valamennyi dallam- és vendéghúrja F-re hangolt.
Tudomásunk van klézsei citerásról is, de tőle ez idáig még nem sikerült gyűjteni.