Adatlapok

Bejelentkezés


Hangköz

Két hang magasságbeli különbsége. Hangköz keletkezik, ha két hang egyszerre. vagy egymás után megszólal. A hangközöket latin eredetű nevekkel jelöljük: 1. prím („első, egyező”),. 2. szekund („második’), 3. terc („harmadik”), 4. kvart („negyedik”), 5. kvint („ötödik”), 6. szext („hatodik”), 7. szeptim („hetedik’), 8. oktáv („nyolcadik”), 9. nóna („oktáv+szekund”), 10. decima („oktáv+terc”). Jelölésük: k2 = kis szekund, n2 = nagy szekund, k3 = kis terc, n3 = nagy terc, IV = tiszta kvart, V = tiszta kvint. A hangközök alap-elnevezését mindig az a távolság határozza meg, amely a törzshangsor alapján mutatkozik a két hang között. Így kvint a c-g, de a c-gisz, c-gesz, cisz-g, cesz-g, cisz-gisz, cesz-gesz, stb. is.
Megkülönböztetünk tiszta (prím, kvart, kvint, oktáv). és kis v. nagy hangközöket (szekund, terc, szext, szeptim). A tiszta és nagy hangközök módosító jelek segítségével való nagyobbítása adja a bővített, a tiszta és kis hangközöknek módosítás útján való kisebbítése pedig a szűkített hangközöket.
A kobzos gyakorlatban előfordul, hogy egy akkordot hangközzé egyszerűsítünk, alap-kvintre, alap-kvartra v. alap-tercre. Az alap-kvintből álló hangzatot - a terc hiányára utalva - üres akkordnak nevezzük és „5”-ös index-szel jelöljük.