Adatlapok

Bejelentkezés


Hangnem

Hangnemen valamelyik rendszer szerint szerkesztett hang-egymásutánnak egy egységes egészbe való összetartozását értjük, mely összetartozást akkor is érezzük, mikor a hangok nem magasság szerint következnek egymás után. A hangnemek annál közelebbi rokonságban vannak egymással, minél több köztük az egyező hang. Így legszorosabb rokonságban azok a dúr és moll hangnemek vannak, melyek előjegyzése megegyezik (pl. a-C, g-B, stb.).
Ezeket paralel v. párhuzamos hangnemeknek hívjuk. Általánosságban is kimondható, hogy minden dúr hangsor hatodik fokáról indított hangsor lesz a párhuzamos moll, és fordítva, minden moll hangsor harmadik fokáról indított hangsor lesz a párhuzamos dúr.