Adatlapok

Bejelentkezés


Szeptimakkord

Négyeshangzat, mely a terc és kvint mellett tartalmazza a szeptimhangot is, mely lehet kis vagy nagy. Feszültséget keltő, disszonáns hangzat, mely egy konszonáns hangzatban való feloldást kíván. A disszonáló szeptim akkordváltást készít elő, a feloldás a szeptimhang szextre való ereszkedésével valósul meg. Klasszikus formája a hangnem V. fokára épülő, kis szeptimet tartalmazó domináns-szeptimakkord, mely tonika-hármashangzatra, álzárlatban a VI. fok hármashangzatára oldódik. Kobzon szinte mindig megvalósítható, bár sokszor csak hiányos akkordként. Ilyenkor lehetőleg a kvint legyen a hiányzó hang, mert a terc határozza meg a hangnemet, az alaphang nélkül pedig sima VII. fokú hangzatot kapunk. Jelölése: V7.