Adatlapok

Bejelentkezés


Akkordfordítás

Egy hármashangzatot alaphelyzetűnek nevezünk, ha az alaphangja van legmélyebben, a basszusban. De nem csak az alaphang kerülhet a basszusba, hanem a terc vagy a kvint is. Akkordfordításnak azt az eljárást nevezzük, amikor a basszusba nem az akkord alaphangját, hanem tercét vagy kvintjét helyezzük. Értelemszerűen kétféle fordítás van: ha az akkord terce van a basszusban, szextakkordról, ha a kvintje, akkor kvartszextakkordról beszélünk.