Adatlapok

Bejelentkezés


Triola

Három egyenlő értékből álló csoport. Bármely hangértéket, ha kettő helyett három egyenlő részre osztunk, triolát kapunk. A lényeg, hogy az így nyert három hangot ugyanannyi idő alatt játsszuk, mint a felezéssel nyert két hangot játszottuk volna. Jelölése a három hang feletti hármas szám, újabban szögletes kapcsok között. Fontos megjegyezni, hogy a triola hangjegyei formailag egyeznek a kettéosztásból származó hangjegyekkel, de időértékük nem azonos.