Adatlapok

Bejelentkezés


Írások

„Magyar feleim, ne legyetek koldusai Európának...”

Száz éve született Lükő Gábor (Harangozó Imre írása) Tovább »


Hátrányban – A varsói táncháztól a moldvai csángókig

Interjú Agnieszka Barszczewska lengyelországi csángókutatóval, aki 1981-ben született Varsóban. A varsói egyetem hungarológiai tanszékén szerzett 2004-ben egyetemi diplomát. A csángók és a ruszinok identitásáról szóló doktori disszertációját 2008 októberében védte meg a Lengyel Tudományos Akadémia Történeti Intézetében. Tovább »


Vári Attila: Nyelv-velő

Csángó. Amikor először jártam Moldvában, közel félszáz esztendeje, még olyan sértésnek számított ez a szó, hogy közöttük ki sem ejtettem a számon. Tovább »


Az újévköszöntésről és a SYMA Csarnokban történt beszélgetésről

Székely Zoltán szakdolgozatának rövidített, szerkesztett változatát bemutató cikksorozat befejező része. Tovább »


Tánczene

Székely Zoltán szakdolgozatának rövidített, szerkesztett változatát sorozatként közöljük. Tovább »


Hangszerek

Székely Zoltán szakdolgozatának rövidített, szerkesztett változatát sorozatként közöljük. Tovább »


Táncok

Székely Zoltán szakdolgozatának rövidített, szerkesztett változatát sorozatként közöljük. Tovább »


Seres Attila: A magyarországi segélyezés szerepe a moldvai csángók egyházi oktatásában a XIX. század végén (4. rész)

Jászvásári jezsuiták, halasfalvi ferencesek és a magyar állami szubvenció Tovább »


A moldvai csángók nyelvi sajátosságairól

Székely Zoltán szakdolgozatának rövidített, szerkesztett változatát sorozatként közöljük. Bevezetőjében így ír a szerző: „Dolgozatomban a Moldvában élő, magyarul beszélő lakosok világával foglalkozom, különös tekintettel zenei kultúrájukban bekövetkezett változásokra. Kiemelt célom tehát a zenei élet bemutatása [...].” Tovább »


Seres Attila: A magyarországi segélyezés szerepe a moldvai csángók egyházi oktatásában a XIX. század végén (3. rész)

A Szent László Társulat és a „keleti segélyek” Tovább »