Adatlapok

Bejelentkezés


Diszkográfia

Nincs Pusztina békerítve…

Ünnepnapok és hétköznapok Moldvában

A csángó magyarok világi és szakrális ünnepeinek költészetéből és dallamanyagából ad ízelítőt ez a dupla lemez. László Erzsébet, László Katalin, Păun Vasile, Toader Bogdan előadásában gregorián dallamokat, egyéb, alkalomhoz kötött szentes énekeket, imádságokat, még élő népszokások dallamait, táncszókat, siratókat, varázsszövegeket, ráolvasásokat és meséket hallhatunk.

„A hagyományos világban a folklór különböző műfajai az élet részei
voltak, természetes módon tartoztak hozzá mind az ünnepek, mind a
hétköznapok világához. A jelen kiadvány egy moldvai csángó falu, a
Tázló menti Pusztina hagyományos életvilágát idézi fel több
jellegzetes folklórműfaj megszólaltatásával. Ezt az eltűnőfélben lévő
életvilágot két nagytudású, kivételes memóriával és egyszersmind
különleges előadótehetséggel is rendelkező pusztinai asszony (László
Józsefné Kiss Erzsébet és László Istvánné Laczkó György Katalin)
közvetítésével ismerjük meg, akik szülőfalujuk gazdag népi
kultúrájának különféle műfajait tolmácsolják a legnagyobb
hitelességgel. Az elhangzó alkotások egy része még ma is él Pusztina
közösségi kultúrájában, más részük azonban már csak a passzaív
emlékezetből hívható elő, és lassan a moldvai csángók között is
feledésbe merül. A gazdag szövegfolklórt szervesen egészítik ki a
legjellegzetesebb moldvai csángó táncok hangszeres zenéje. A zenekar
hegedűse, Bogdan Toader fél évszázad óta a pusztinai lakodalmak és
egyéb táncalkalmak kedvelt prímása, akit két másik moldvai zenész,
Paun Vasile és Benke Ágoston Félix kísér egyéb régi csángó
hangszereken (koboz, dob). Az énekes asszonyok és a zenekar
összetartozását, kultúrájuk közös voltát jelzi az is, hogy van olyan
táncdallam, amely csujjogatások kíséretében került rögzítésre.”

/Tánczos Vilmos néprajzkutató/

Pusztina is not fenced in… (2 CDs) ED-CD 079
Hungarian Moldavia’s celebrations and everyday life This double CD gives a sample of the poetry and melodies of the profane and sacral holidays kept by the Csángó Hungarian people. Erzsébet László, Katalin László,Vasile Păun and Toader Bogdan perform gregorian melodies, other spiritual songs related to specfic occasions, prayers, melodies of folkways still practised, dance words, weeping songs, spells, incantations and fairy tales.

This double CD gives a sample of the poetry and melodies of the
profane and sacral holidays kept by the Csángó Hungarian people.
Erzsébet László, Katalin László,Vasile Păun and Toader Bogdan perform
gregorian melodies, other spiritual songs related to specfic
occasions, prayers, melodies of folkways still practised, dance words,
weeping songs, spells, incantations and fairy tales.

"In the traditional world, the various genres of folklore were part of
life; they were a natural part of the celebrations as well as everyday
life. By presenting several charasteristic genres of the local
folklore, this recording recalls the traditional life of the Moldavian
Csángó village of Pusztina (Pustiana) situated on the Tázló (Tazlau)
River in Eastern Romania.
Two women from Pusztina with extraordinary knowledge, memory and
amazing performing talent; Mrs. József László and Widow Mrs. István
László relay to us some of the oral traditions that are already
disappearing in Moldavia. These two women unaffectedly render the rich
folk culture of their native village in the greatest authenticity.
Some of the 'folklore creations' heart here are still alive today in
Pusztina's community culture, some can only be recalled from passive
memory and are gradually disappearing from the culture of the
Hungarian Csángó people in Moldavia.
The rich folklore of the texts of these two women from Pusztina is
rounded out organically with instrumental music for the most
characteristic Moldavian Csángó dances. The violin player of the band,
Toader Bogdan is Pusztina's favourite fiddler and has been playing at
weddings and other dance events in Pusztina for five decades. Toader
is accompanied by two other Moldavian musicians; Paun Vasile and
Ágoston Félix Benke playing an old Moldavian lute-like instrument
called 'koboz' and drum. The common culture and connection between the
singing women and the band is indicated in the rhythmic yells which
accompany the dance tunes, such yells are called rikójtozások,
ihantások." / Vilmos Tánczos /

Az album anyagát Nagy Bercel és Navratil Andrea gyűjtötte és
szerkesztette./ Collected by Andrea Navratil and Bercel Nagy.


1. CD

Advent / Advent
1. „Az Úr angyala…” (énekelt ima / Sung prayer – L. E.)
Karácsony / Christmas
2. „Mennyből az angyal…” (karácsonyi ének / Christmas song – L. K., ajánlás / recommendation – L. K.)
3. „Csordapásztorok…” (karácsonyi ének / Christmas song – L. E.)
4. „Mennyországban csengetének…” (archaikus népi ima / Archaic folk prayer – L. E.)
5. „Én felkőttem jó reggel hajnalba…” (énekelt archaikus népi ima, karácsonyi ének / Sung archaic folk prayer, christmas song – L. E.)
Újév / New Years
6. Kecskés – Capra (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
Téli mulatós, táncos időszak / Winter party and dance season
7. Nagyidő ellen (hiedelemcselekmény / Incantation – L. K.)
8. „Ej de nálunk a faluba…” (népdal / Traditional song – L. K.)
9. Öves – Bráu (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
10. „Egy asszonnak vót egy parasztocska fija...” (tréfás mese / Tale – L. K.)
11. Ruszászka – Rusasca (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
12. „Menyek az úton lefelé…” (népdal / Traditional song – L. K.)
13. „Kerek a szőlő levele...” (népdal / Traditional song – L. E.)
14. Kettős – Dedoi (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
15. A restes legény és a serény leány (eredetmonda / Myth of origin – L. K.)
Mennyekező / Wedding
16. Nyirászabúcsúztató – Cánte cul miresei (hangszeres zene / Instrumental music – B. T.)
17. „Mámámé, megbocsáss, ha valamit vétettem...” (menyasszonysirató / Bride’s farewell - to her parents – L. K.)
18. Tyúktáncoltatás – Gáiná (táncdallam, csujjogatás / Dance melody, rhythmic yells – B. T., P. V., B. F., L. E., L. K)
19. Szerba – Sírba (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
Katonaének, bujdosó énekek / Soldiers’ songs, outlaws’ songs
20. „A kert fenekibe egy körtefa alatt…” (katonadal / Soldiers song – L. E.)
21. „Édesanyám mér’ szültél volt…” (katonadal / Soldiers song – L. E.)
22. „Hazám, hazám, csendes hazám…” (bújdosódal / Outlaw song – L. E.)
23. „Elment a madárka…” (bújdosódal / Outlaw song – L. E.)
Nagyböjt / Lent
24. „Én felkelék szép piros hajnalba…” (archaikus népi imák / Archaic folk prayer – L. K.)
25. „Virágszombatond este…” (nagyböjti ének / Lenten song – L. E.)
26. „Lehullott a Jézus vére…” (nagyböjti ének / Lenten song – L. E.)
Húsvét / Easter
27. „Názáréti Jézus Krisztusunk…” (archaikus népi ima / Archaic folk prayer – L. E.)
28. „Feltámadt Krisztus ez napon…” (húsvéti ének / Easter song – L. E.)

Teljes játékidő / Total time: 71’46


2. CD

Nyár / Summer
1. „Pusztinai nagy hegy alatt…” (népdal / Traditional song – L. E., L. K.)
2. Vert kezes – Hora pe bátutá (táncdallam / Dance music – B. T., P. V., B. F.)
3. „Volt egy ember, felment a fára…” (tréfás mese / Tale – L. K.)
4. „Kapum előtt halastó...” (népdal / Traditional song – L. K.)
5. Korobjászka – Corobiasca (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
6. „Mikor leján voltam…” (keserves / Lament – L. E.)
7. „Mikor kicsi lejány voltam…” (keserves / Lament – L.K.)
8. Kezes – Hora moldoveneascá (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V.)
9. Ónöntés (ráolvasás és hiedelemcselekmény / Spell, incantation – (L. K.)
Ősz / Autumn
10. „Ne, hol etetgeti szép fehér pekurár...” (ballada / Ballad – L. E.)
11. Pakulár nóta – Doina ciobanilor (hangszeres dallam / Instrumental melody – B. T., P. V.)
12. Tejelvétel (hiedelemcselekmény / Incantation – L. K.)
13. Burledeánka – Bárládeanca (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
14. „Istenem, Istenem, ározd meg a vizet…” (keserves / Lament – L. E.)
15. Virágtánc – Floricica (táncdallam / Dance melody – B. T., P. V., B. F.)
Gyermekek gondozása / Caring for Children
16. „Fúdd el nagy szél, fúdd el…” (altatódal / Lullabye – L. E.)
17. Hiricelés ellen (ráolvasás és hiedelemcselekmény / Spell, incantation – L. K.)
18. „Fúdd el jó szél, fúdd el…” (altatódal / Lullabye – L. K.)
19. Gelka ellen, vízvetés, fejelfúvás (ráolvasás és hiedelemcselekmény / Spell, incantation – L. K.)
20. Miatyánk (énekelt ima / Sung prayer – L.E.)
Halál / Death
21. „Én lefekszem én ágyamba…” (archaikus népi ima / Archaic folk prayer – L. E.)
22. „Krisztus kontráktot kötött az ördögvel...” (eredetmonda / Myth of origin – L. K.)
23. „Ó, életem végórája…” (halottas ének / Funeral song – L. E.)
24. „Szent olvasót imádkoztunk...” (imafelajánlás / Offeratory Prayer – L. E.)
25. „Anyám, édesanyám, megbocsásson...” (búcsúzás a halottól / Farewell to the deceased – L. E.)
26. Kyrie (latin miseének / Latin song for mass – L. E.)

Teljes játékidő / Total time: 75’10

Gyűjtötte és szerkesztette / Collected and edited by: Navratil Andrea, Nagy Bercel
Tanulmány/ Study: Tánczos Vilmos
Hangfelvétel / Recorded by: Etnofon Hangstúdió
Hangmérnök / Sound engineer: Mazura János, Péterdi Péter
Fotók / Photos: Csoma Gergely, Kása Béla, Figuli Judit, Ujvári Gábor
Borítóterv / Cover design: Berán István
Fordítás / English translations by: Sue Foy

Előadók / Performers:
László Katalin - ének / voice
László Erzsébet - ének / voice
Toader Bogdan - hegedű / violin
Păun Vasile - koboz
Benke Ágoston Félix - dob / drum

Támogatók / Sponsored by: NKÖM, Pro Minoritate Alapítvány