Adatlapok

Bejelentkezés


Diszkográfia

Magyar Népzenei Antológia VII.

Moldva és Bukovina népzenéje

Editors / Szerkesztette: MÁRIA DOMOKOS & ISTVÁN NÉMETH

CD1 MOLDVA – MOLDAVIA

1.1 Jere ki, szüvem 0'43"
1.2 Szól a kukukk, szól 0˘55"
1.3 Szól e kukukk, szól 0˘42"
1.4 Gyere ki, süvem 0˘42"
1.5 Gyere ki, szivem 0˘57"
1.6 Rózsám, édes rózsám 3˘00"
1.7 Hej páva, hej páva 1˘18"
1.8 Menyecske, menyecske 0˘57"
1.9 Ludasim, pajtásim 1˘17"
1.10 Eszte nálunk e faluba 2˘14"
1.11 Anyám, édeszanyám 1˘23"
1.12 Elment ez én párom 1˘18"
1.13 Ilonám, Ilonám 2˘00"
1.14 Én hol elémenek 0˘44"
1.15 E pünkösti rózsa 3˘57"
1.16 Eszte vagyon, eszte 1˘03"
1.17 A lészpedi erdőn 0˘43"
1.18 Én víg nem vagyok 0˘44"
1.19 Piros, piros szegfű 0˘52"
1.20 A pünkösti rózsa 1˘14"
1.21 Ni hol kerekedik 2˘19"
1.22 Porondos víz martján 1˘57"
1.23 Mikor lián vótam 4˘19"
1.24 Sír ez egyik szemem 1˘14"
1.25 Ehol én elmenek 1˘33"
1.26 Kisétálék küs kertemben 2˘44"
1.27 Elindultam este guzsalyasba 2˘49"
1.28 Ciba, kutya, ne ugass 1˘16"
1.29 Átolmenék a temetőn 1˘13"
1.30 Ülj le mellyém egy kicsiddég 1˘46"
1.31 Este lett a legénségnek 0˘22"
1.32 Né hol menen hét vitéz 0˘47"
1.33 Kis kutyám, jó kutyám 0˘50"
1.34 Ki zerdőből, bé zerdőbe 1˘22"
1.35 Tavaszi szél utat száraszt 1˘26"
1.36 Én kimenék küs kertembe 2˘01"
1.37 Gyakran vettem kenderemet 0˘41"
1.38 Jaj be szépen szól egy harang 0˘38"
1.39 Túl e vizen Gerencén 0˘48"
1.40 Eki rivám haragszik 0˘39"
1.41 „Musama” – (hegedű+koboz) 1˘50"
1.42 „Buheiest” – (hegedű+koboz) 2˘24"
1.43 „Polka” – (hegedű+koboz) 2˘21"

Összidő / Total time: 65˘30"

CD2 MOLDVA – MOLDAVIA

2.1 Ilonám, Ilonám, szép langos Ilonám 1˘40"
2.2 Ugy elmenek s meglássátok 0˘42"
2.3 Megírták a levelemben 1˘07"
2.4 Ahol én elmenyek 1˘08"
2.5 Búbánat, búbánat, átkozott búbánat 2˘55"
2.6 Te menj el egy úton, én es e másikon 2˘53"
2.7 Aludjál, aludjál, kicsi Ráduly Péter 1˘18"
2.8 Kukuj, kukuj, kicsi Juzsi, kukuj, kukuj! 1˘35"
2.9 Akkor szép ez erdő, mikor zöld 0˘53"
2.10 Ugy elmenek rózsám valamerre 2˘05"
2.11 Megvirágzott e diófa 1˘44"
2.12 Megvirágzott a diófa 1˘05"
2.13 Busulj, szivem, met én sirok 3˘18"
2.14 Veress az ég s a lefelé 0˘44"
2.15 Szegén Győri bíró 0˘58"
2.16 „Keserves” – (furulya) 1˘37"
2.17 Mikor Csíkból kiindultam 2˘18"
2.18 Anyám, édesanyám 1˘35"
2.19 Járjad lábam, járjad most 0˘26"
2.20 Jár’ ki lábam, jár’ ki most 0˘40"
2.21 Téli-nyári laboda 0˘35"
2.22 Azért vagyok lenbingó 0˘34"
2.23 Kaszálimba van egy nyírfa 3˘16"
2.24 Kaszálómba van egy nyírfa 2˘54"
2.25 Hajladozik nádszál, zörög e levele 2˘54"
2.26 Bubánat, bubánat, átkozott bubánat 1˘45"
2.27 Fúdd el, jó szél, fúdd el, búmat, bánatimat 2˘34"
2.28 Elindultam e patakon lefelé 1˘18"
2.29 Kapum előtt jönek-mennek húszárok 2˘01"
2.30 Szeretem, szeretem 2˘09"
2.31 Szeretem, szeretem 0˘38"
2.32 Szeretőm e táncba, gyürüm ez ujjába 0˘52"
2.33 Csütörtökön este 0˘33"
2.34 Erre, barát, mi falunkba fapapucsba járnak 1˘59"
2.35 Elmenék én a városba 1˘45"
2.36 Míg uram a kútra járt 1˘05"
2.37 „Magyar csárdás” – (furulya) 0˘47"
2.38 János bíró, kincsem 0˘34"
2.39 Csenderesbe-benderesbe 1˘00"
2.40 Este jő, szürkül bé 0˘25"
2.41 Mikor kicsi lyánka vótam 1˘23"
2.42 Ideki a csenderbe 0˘37"
2.43 Ideki a csenderbe, csenderbe 0˘56"
2.44 Beteg vagyok, a szerelem betegje 1˘26"
2.45 Ej de csillag, csillag, de szép hajnali csillag 1˘13"
2.46 A lészpedi patak martján van egy fa 1˘10"

Összidő / Total time: 68˘38"


CD3 BUKOVINA – BUKOVINA

3.1 Mikor bújdosni indultam 4˘33"
3.2 Kiindultam az hazámból 4˘21"
3.3 Molduvának nagy a széje 4˘49"
3.4a „Keserves” – (furulya) 1˘38"
3.4b Túl a vizen egy almafa
3.5 Addig élem világomat 0˘33"
3.6 Úgy elmegyek, meglássátok 0˘48"
3.7 Ne busuljon, komámasszony 0˘34"
3.8a Ne busuljon senki menyecskéje 1˘11"
3.8b „Ne busuljon senki menyecskéje” – (furulya)
3.9 Szomorú jaz idő, el akar változni 0˘58"
3.10 Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia 1˘59"
3.11 Ha folyóvíz volnék, bánatot nem érnék 0˘58"
3.12 Ahol én eljárok, még a fák es sírnak 1˘36"
3.13 Árva vagyok árva, az Isten is lássa 2˘36"
3.14 Kit a nyáron két karomval kerestem 1˘19"
3.15 Úgy szeretlek, mind a mézeskalácsot 0˘31"
3.16a „Öregek tánca” „Friss” – (furulya) 1˘46"
3.16b Meghótt, meghótt a cigányok vajdája, vajdája
3.16c „Zsidós” – (dúdolva)
3.17 Házunk előtt van egy kerek halastó 1˘10"
3.18 Bereg Náni kiment az erdőre 1˘23"
3.19 Édesanyám, be jó kend! 0˘44"
3.20 Kerek udvar, kicsi ház 0˘49"
3.21 Édes kicsi bojtárkám 0˘46"
3.22 Cifra cserdák, nincs teteje 0˘47"
3.23 Szegény ember azt gondolja 0˘45"
3.24 Cifra bunda szegre van akasztva 0˘33"
3.25 Félre tőlem búbánat 0˘31"
3.26 Andrásfalvi híres lányok 1˘20"
3.27 Szegény legény a prücsök, készül házasodni 0˘52"
3.28 Az én uram goszpodár, nem olyan mint a más 1˘00"
3.29 Messze mentem házasodni, bár ne mentem volna 1˘33"
3.30 Templom közepébe van egy patakocska 0˘56"
3.31 Lepedőcske, párnacska 0˘32"
3.32 „A hazai nótája” – (hegedű) 1˘14"
3.33 „Öregek tánca” „Lassú” – (furulya) 1˘20"
3.34 Huszárosan vágatom a hajamot 1˘32"
3.35 De ha egyszer legény lennék 1˘06"
3.36 Mikor éngem a főorvos vizsitál 1˘18"
3.37 Hej, túl a Tiszán egy jegenye tövébe 1˘25"
3.38 Mondókák, gyerekjátékdalok 3˘19"
3.39 „Silladri” – (hegedű) 0˘59"
3.40 „Silladri” – (hegedű) 1˘06"
3.41 „Verbunk” – (hegedű) 1˘11"
3.42 „Verbunk” – (hegedű) 1˘02"
3.43 „Megholt, megholt a cigányok vajdája, vajdája” – (hegedű) 1˘10"
3.44a „Lassú csárdás” – (klarinét) 2˘35"
3.44b „Csürdöngölő” – (klarinét)
3.44c „Silladri” – (klarinét)
3.44d „Huculenka” – (klarinét)


Összidő / Total time: 64˘40"


CD4 EGYHÁZI NÉPÉNEKEK – RELIGIOUS FOLK HYMNS
(Moldva, Bukovina)

4.1 Serkenj lelkem mély álmodból 2˘05"
4.2 „Serkenj lelkem” – (klarinét) 0˘58"
4.3 Ó fényességes szép hajnal 1˘39"
4.4 Mikor Máriához az Isten angyala 4˘31"
4.5 Született világ megváltója 1˘15"
4.6 Születésén Istennek 1˘06"
4.7 Örvendezzünk, Betlehembe menjünk 0˘48"
4.8 Dicsérség mennyben Istennek 0˘37"
4.9 Paradicsom mezejibe 0˘40"
4.10 Felkelék én jó reggel hajnalba 1˘38"
4.11 Csordapásztorok 2˘58"
4.12 Szűz Mária e világra nékünk szent fiát hozá 1˘09"
4.13 Kelj fel keresztény lélek 1˘23"
4.14 Hol vagytok magyarok 2˘52"
4.15 Szent János áldása szálljon ezen házra 1˘15"
4.16 Lehullott a Jézus vére 4˘03"
4.17 Ó jaj Szűzanyának 2˘31"
4.18 Feltámadt Krisztus e napra 0˘54"
4.19 Úr Krisztus feltámadott 0˘51"
4.20 Ó felséges Atyaisten, ki minket teremtettél 1˘27"
4.21 Szentséges Szűz Mária, szép lilionszál 1˘37"
4.22 Egészen szép vagy Mária 1˘23"
4.23 Mária, e zIsztennek e szent anyja 1˘49"
4.24 Szeregeknek szent Isztene 0˘32"
4.25 Én Uram, Teremtőm, mikor ingem teremtől 2˘37"
4.26 Az nap harag napja leszen 2˘00"
4.27 Ó te világ, méz alatt méreg 1˘27"
4.28 Ó búlátott, sok kínt vallott gyarló testem 0˘47"
4.29 Ó búlátott, sok kínt vallott gyarló testem 1˘25"
4.30 Kaszás e földön a halál 1˘34"
4.31 Pályafutásomnak végén 4˘20"
4.32 Jaj, mely hamar múlik e világ ereje 5˘40"
4.33 Egek-földek Ura, nagy hatalmas Úristen 4˘46"
4.34 A fényes nap immán elnyugodott

Technikai rekonstrukció / Technical reconstruction: István Németh
Grafika / Design: Miklós Juhász
Műszaki szerkesztő / Printing editor: Marianne Szilasi