Adatlapok

Bejelentkezés


Diszkográfia

Elveszett Éden I.

Archív népzenei felvételek dupla CD-n, a történelmi Magyarország területéről, valamint Moldvából és Bukovinából.

Ez a válogatás a Kárpát-medence legjellegzetesebb archaikus zenélési formáit örökíti meg. Olyan falusi előadók énekeit és hangszeres játékát, akiknek halálával az itt élő népek kultúrtörténetében is véglegesen lezárul egy korszak. A közel két és fél órás anyag kiválogatásánál semmilyen szempontból nem törekedhettünk teljességre. A néprajzi hitelesség mellett a minél nagyobb változatosság szempontjait tartottuk szem előtt, főleg azért, hogy a laikus érdeklődő számára is élvezhető legyen, de egyúttal alapvető ismereteket is nyújtson. Így az antológia tartalmaz hangszeres tánczenét, vokális anyagot, népszokások dalait és egyházi, vallásos éneket. A táji, etnikai tagolódásnak megfelelően a magyarsággal együtt élő népek (román, hucul, szlovák, német, zsidó, cigány) dallamai is hallhatók a lemezeken. A felvételek zöme már megismételhetetlen, néhány kivétellel az eredeti helyszíneken és közegben készültek. Az adatközlők itt hagynak bennünket, a mágneses tekercsek egyre jobban sisteregnek, s az archívumok zugaiban mállani kezdenek a pénzhiány miatt. A régi hangszerek széthullanak vagy elporladnak, s minden idők legnagyobb kulturális inváziója rombolja a hagyományokat. Ezért és a zenei minőség érdekében a CD-ken szereplő, különböző elavult technikai eszközökkel rögzített darabokat a létező legkorszerűbb hangtisztítási eljárással restauráltuk. Abban a hitben, hogy a népi kultúra az utánunk következő generációk számára is kikerülhetetlen marad.


LOST EDEN – Archive series I. 2 CD

Archive folk music recordings from the territory of the historic Hungary,
from Moldva and Bukovina.

This selection eternizes the most characteristic forms of music in the Carpathian-Basin.
It captures the singing and music of those village performers, whose death put an end to an era in the cultural history of the peoples living there. The anthology includes instrumental folk music, vocal material, the songs of folk traditions and church and religious songs. In accordance with the ethnic diversity of the area, the tunes of the peoples living beside the Hungarians (Romanian, Hucul, Slovakian, German, Jewish and Gypsy) can also be heard on the CDs. The majority of the recordings are unrepeatable, they were, with some exceptions, recorded in original locations and environment.

Released on 20th August, for the 1100th anniversary of the Hungarian Conquest.
Edited by: Gergely Agócs, Gábor Eredics, Ferenc Kiss, András Vavrinecz.
62 recordings
Total time: 140 minutes
16-page information booklet


1. lemez

1. Rászállott a páva
2. Házunk előtt
3. Csárdások
4. Rab vagyok, rab vagyok
5. Csóri kanász mit csinálsz
6. Eljöttünk, eljöttünk, Szt. István szolgái
7. Barna kislány hacacári szoknyája
8. Kraut Tanz - Schnell polka
9. Gajdasko kolo
10. Oj Baranjo, zelena livado
11. Kolo
12. Kisa pala notye távná
13. Dudautánzás
14. Dudanóta
15. Pünkösdölő
16. Svatovac
17. Erdő, erdő kerek erdő
18. Lassú és friss
19. Ardeleancu
20. Istenem, de bajos az öreg élete
21. Debrecennek vagy egy vize
22. Kondásnóta
23. Bereg Náni kiment az erdőbe
24. Csendes, csárdás és ugrós
25. Ej a titkos szerelem
26. Az árgyélus kismadár
27. Juhász álom
28. Lassú és gyorscsárdás
29. Dudanóta
30. Szabad a madárnak
31. Aki dudás akar lenni
32. Hej, dve hole, dve hole
33. Idzeme, idzeme
34. Babi lovan azt kopogja


2. lemez

1. Az Istennek szent angyala
2. Hej Kis Sándor
3. Zúg az erdő
4. Botoló
5. Jelzés havasi kürtön
6. Kárpáti kolomejkák
7. Raca-Invertita
8. Hej csillag, csillag
9. Legényes
10. Bújdosik az árva madár
11. Magyar ritka csárdás
12. Landler, zsidó tánc
13. Dicsérünk téged Isten
14. A csávási nagy hegy alatt
15. Homoródmenti lassú és sebös csárdás
16. Sólyom Pál verbunkja
17. Tilinka éneke
18. A pünkösti rózsa
19. Öregmagyaros
20. Kimennék egy hegyre
21. Keserves
22. Hora pe botei
23. Madárka, madárka
24. Silladri
25. Előttem egy asztal