Adatlapok

Bejelentkezés


Személyek adatlapja

Pozsony Ferenc

Születési év: 1955

Helyszín: Kolozsvár /

Munkahely: a kolozsvári székhelyű Kriza János Néprajzi Társaság elnöke; a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke, egyetemi professzor
Kommunikáció nyelve: magyar, román, német
Kutatási terület: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása; az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai; az erdélyi magyar szórványközösségek családszerkezete; interetnikus kapcsolatok; cigány közösségek

2.Tanulmányok:

1977-1981 magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi hallgató Kolozsvárt a "Babes-Bolyai" Tudományegyetem Magyar Tanszékén
1974-1976 munkaszolgálatos sorkatona
1970-1974 Kovászna, Általános Műveltségi Középiskola
1962-1970 Zabola, Általános Iskola

3. Munkahelyek:

2002- egyetemi professzor a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken
1998-2002 egyetemi docens a Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéken
1997. július a filológiai (etnológiai) tudományok doktora, tézisének címe: Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban
1990-1998 egyetemi adjunktus Kolozsvárt a "Babes-Bolyai" Tudományegyetem
Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén
1982-1990 tanár Kézdivásárhelyen a 2. sz. Ipari Középiskolában
1981-1982 tanár Kézdivásárhelyen a 4. sz. Általános Iskolában
1976-1977 helyettesítő tanár Zabolán az Általános Iskolában


4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

Múzeumi és kiállítási tevékenység:
1974 tájház alapítása Zabolán (Háromszék)
1989 A moldvai csángók viselete – időszakos kiállítás (Csernáton Szabadtéri Múzeum)
1992 A moldvai csángók lakáskultúrája – időszakos kiállítás (Csernáton Szabadtári Múzeum)
1993 Zabola hagyományos népművészete (Zabola, tájház)
1996 A történelmi emlékezet képei – időszakos kiállítás (Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár)
1997 A moldvai csángók életmódja (Bukarest, Magyar Kulturális Központ)
1997 Moldvai textíliák – időszakos kiállítás (Kriza János Néprajzi Társaság székháza, Kolozsvár)
2000 Erdélyi szász szomszédaink hétköznapjai és ünnepnapjai – időszakos kiállítás (Marosvásárhely, Pro Europa Liga)
2001 Erdélyi szász szomszédaink – időszakos kiállítás (Kolozsvár, KJNT székháza)
2001 Családi élet a moldvai csángó falvakban (Jászberény, Magyarország)
2001 Családi élet a moldvai csángó falvakban (KJNT székháza, Kolozsvár)
2002 Moldvai magyarok (Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy)
2003 A moldvai csángó-magyarok hagyományos népművészete (Zabola, állandó kiállítás)

Szakmai kitüntetések:
1989 Jankó János Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)
1997 Magyar Néprajzi Társaság Külföldi Tiszteleti Tagja (Budapest)
1998 Bányai János Díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár)
2002 Györffy István Díj (Magyar Néprajzi Társaság, Budapest)
2004 Csángó Kultúráért (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest)

Szakmai Társaságok tagja:
Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár, 1990) alapító tagja és elnöke
Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár, 1990) tagja
Arbeiktskreis für Siebenbürgische Landeskunde (Gundelsheim-Heidelberg, 1992)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Budapest, 1996) választmányi tagja

Külföldi tanulmányutak:
1992 Heidelberg – Gundelsheim (Németország)
1994 Open Society Institute, Praga (Csehország)
1996 La Sapientza Universita, Roma (Olaszország)
1998 Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (Magyarország)
1999 Bornemisza Péter Társaság, Bécs (Ausztria)
2001 MTA Domus Hungarica, Debrecen, Budapest (Magyarország)
2003 Tartui Tudományegyetem (Észtország)

Vendégtanár:
1994-től évente Vizuális Antropológiai Tanszék (Miskolc) Magyarország
1995-től kétévente Néprajzi Tanszék, KLTE (Debrecen) Magyarország
1997 Néprajzi Tanszék, JATE (Szeged) Magyarország

Egyetemi előadások:
Bevezetés az etnográfiába
Népszokások
Erdély társadalomnéprajza
Erdély népeinek (pl. szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok, csángók, románok, zsidók stb.) kultúrája
Együttélési modellek Erdélyben

Kutatási projektek:
1970-1977 háromszéki népi kerámia
1972-1981 háromszéki népballadák cigány közösségekben
1982-2004 a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása
1985-1997 az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai
1997-2000 az erdélyi magyar szórványközösségek családszerkezete

Tudományos eredmények:
Önálló kötetek száma: 8
Társszerző: 3
Külföldön kötetekben megjelent tanulmányai: 25
Romániában kötetekben megjelent tanulmányainak száma: 20
Külföldi szakfolyóiratokban megjelent tanulmányainak száma: 6
Romániai szakfolyóiratokban megjelent tanulmányainak száma: 20
Cikkek, könyvismertetők száma: 56
Külföldi konferenciákon bemutatott tanulmányainak száma: 31
Romániai tudományos rendezvényeken bemutatott előadásainak száma: 37


Levélcím: 400299 Kolozsvár, E. Grigorescu u., Bl. III. Sc. 2. Ap. 30.

E-mail: pozsony@mail.dntcj.ro

Telefon: 00-40-64-420-935

Fax: 00-40-64-432-593