Adatlapok

Bejelentkezés


Személyek adatlapja

László Józsefné Kis Erzsébet

Születési év: 1935

Helyszín:

1935. március 19-én született Pusztinán. Ketten vannak testvérek. 1954-ben 19 évesen ment férjhez, egy leány- és két fiúgyermeknek adott életet. Édesapjától és nagyszüleitől tanult énekelni. Leánya Nyisztor Ilona pedig tőle, aki a Románia területén élő moldvai csángómagyarok talán egyik legismertebb énekese.

„Pusztinai lakos vagyok, otthon születtem Pusztinába’. Amikor férjhez mentem a 19-et töltöttem. Tanoltam énekelni az édesapámtól s a nagymámától. Az édesanyám es szépen énekelt erőst, de az édeapámtól többet tanoltam. Kinek milyen hangot adott az Isten. Volt egy testvérem, 8 esztendőre született utánam. Marhát tartottak édesapámék, akkor én kellett menjek a marhákkal, mert nem volt ki őríjze a marhákat, mer’ ők kellett menjenek kapálni. Nekem kellett menni, mert a húgom kicsike volt. Addig aztán ott annyit énekeltem a marhák mellett… Télen édesanyám szőtt, én fontam, édesapám csinyálta az orsót, s énekelte a szentes énekeket, imádságokat. Aztán mentünk guzsalyasba s gyűlésbe, ljányok összegyűltünk, s akkor énekeltük az énekeket sokat. Ott tanultunk meg táncolni s játszódtunk es többnyire. Asszonyok es eljártak, vittük tekenyőbe a bubákat. Rengettük a lábunkkal, s fontunk. Csak mi jártunk, a mostaniak nem járnak, az sem jár, aki otthon van es. Elmennek más országokba, nincsenek hon, kinek tanyítsd meg?”

Erzse László ( Mrs. József László - born Erzsébet Kis)

Born in Pusztina on March 19. One of two children. She got married in 1954 at the age of 19 and had one daughter and two sons. She learned to sing from her father and grandparents. Her daughter, Ilona Nyisztor, who learned from to sing from [Erzse László], is perhaps one of the most well-known Moldavian Hungarian Csángó singers still living in Romania.

„My mother also sang really beautifully, but I learned more from my father.............
my parents kept cows, and I had to take the cows out. No one else could watch them, because everyone else had to hoe...I sang so much out there with the cows...in the winter my mother wove, I spun and my father... sang the holy songs, the prayers. Then we went to the spinning parties.....where we got together and sang a lot....Only we went, nowadays they don’t go, even those that are still here. They go off to other countries....who is left to teach?” [Excerpt. S.F.]