Adatlapok

Bejelentkezés


Szervezet adatlapja

Illyés Közalapítvány

Alapítás éve: 1990

Helyszín: Budapest

„A világ tizenötmillió magyarjából csak tízmillió él a magyar államban. Minden harmadik magyar a származása, azaz anyanyelve folytán hátrányos szociális állapotot, egyféle proletársorsot örököl. Botorság és felelőtlenség volna ezt, mondjuk, választási jelszavakban hangoztatni. Valószínűleg nemzedékek türelmes erőfeszítése, okos munkája hozza meg a békés megoldást.”
(Illyés Gyula)

A Magyar Köztársaság Kormánya által 1990-ben alapított Illyés Közalapítvány feladata és célja a határainkon túl élő magyarság támogatása, önazonosságának, anyanyelvének és kultúrájának megőrzése. Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően segítjük a határainkon túli magyar közösségeket és a szórványmagyarságot lelki, szellemi és kulturális fejlődésében, ezen értékeinek megőrzésében.

Munkánk azonban nem csak a múltnak és a jelennek, hanem a jövendőnek is szól, hiszen erőfeszítéseinknek nyíltan vállalt és vallott célja e magyarság integrálódásának előmozdítása és integrációjának megvalósítása. Integrálódás az összmagyarság kulturális életébe, szellemi világába, művelődési és művészeti életébe, és integráció az európai nemzetek által életre hívott unióba egyaránt, mert e kettő egymásnak elengedhetetlen párjai.

Magunkénak valljuk névadónk, Illyés Gyula szavait, mely szerint:
„Hogy nemzet vagyunk, ezt a tényt valamiféle kötelességként is el kell fogadnunk. Elsősorban úgy, hogy aki ennek az egységnek a tagja, nem működhet annak nemcsak léte, hanem jóléte ellenében sem. Közös magánérdekünk, hogy ez az egység kifelé, befelé minél erősebb legyen.”

Kiemelten közhasznú Alapítványunk az évről-évre mintegy 1 milliárd forintnyi költségvetési támogatás és magánadományok felhasználásával megvalósított pályázati programjaival elsősorban és kiemelten a civil szféra megerősítését, intézményeinek hathatós és tevékeny működését szeretné előmozdítani az Alapító Okiratunkban részletesen meghatározott számos témában és területen, legyen szó akár anyanyelvi oktatásról, akár műemlékvédelemről, akár könyvkiadásról, vagy éppen hitéletről. Jelentősége okán fontos szerep jut a civil kezdeményezések, szervezetek és szerveződések magyarországi és európai kapcsolatainak ápolására és fejlesztésére szánt támogatásoknak.

A Közalapítvány a mindenkori körülményeknek és lehetőségeinek megfelelően törekszik a mind tartalmában, mind céljaiban, mind pedig hatásaiban hosszú távú, komplex, a határon túli magyarság érdekeit átgondolt módon szolgáló támogatások és támogatási programok kidolgozására és megvalósítására.

Mindezek érdekében hívtuk életre Alkuratóriumainkat, melyek segítségével megvalósíthatjuk, hogy az általunk támogatott magyar közösségek valóban maguk dönthessenek saját érdekükben. Ezen régiónként létrehozott Alkuratóriumok nem csak támogatási programjaink kidolgozásában, terveink és döntéseink véleményezésében kapnak szerepet, hanem maguk is döntéshozó testületek, melyek tevékeny részesei is mindennapi munkánknak, számos feladat hatékony lebonyolítóiként. Meggyőződésünk, hogy csak a határainkon túli magyar közösségekkel való szerves együttgondolkodás és –működés vezethet mindannyiunkat sikerre feladataink teljesítésében és céljaink megvalósításában.

Illesse ezúton köszönet mindazokat, akik az Illyés Közalapítvány hosszú eddigi működése során akár a múltban, akár a jelenben támogatták munkánkat, figyelmet szenteltek működésünknek, és megtiszteltek érdeklődésükkel.

Az Illyés Közalapítvány Kuratóriuma és összes munkatársa köszönti, és mindenkor örömmel áll rendelkezésére mindazoknak, akik Illyés Gyula szavait értve hiszik és tudják, hogy
„Minden nemzet közösség.”


Dr. Pomogáts Béla
Az Illyés Közalapítvány Kuratóriumának elnöke


Levélcím: 1241 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

E-mail: illyes@ika.hu

Telefon: +36-1/359-6798

Fax: +36-1/359-6798