Adatlapok

Bejelentkezés


Táncleírások

Néhány további körtánc

A következőkben néhány olyan körtáncról lesz szó, melyekben fellelhetők közös vonások és újabbak, mint az öves vagy a Gergeltánc. Általában a legkönnyebben megtanulható táncok, de érdemes odafigyelni, hogyan táncolják a csángók. A bevezetésben leírtak itt is érvényesek a stílusra vonatkozóan. A zdrabuleánka és a ráca kivételével mindegyikük két részből álló tánc. A szerba sztudencilor és a nyelu első része ugyanaz: a kör ívén haladnak jobbra, illetve balra a moldvaiakra annyira jellemző tá-tá ti-ti-tá ritmussal. A második részben dobogtatnak, a szerba sztudencilorban folyamatosan jobbra haladva, a nyeluban pedig esztamhangsúllyal egy helyben. Az erdélyes egyik legszebb körtáncunk, rokon a félövessel. Az első, haladó rész annyiban módosul, hogy a lábat megemelve, a sarkat kicsit hátrafele húzva váltanak irányt. A dallam második részére pedig egy helyben lépnek. Ennél a lépésnél fontos, hogy lábaikat sosem lendítik a levegőbe, mindig a földön zárják a lépést. A zdrobuleánkában három dobbantó lépést egy keresztező követ. Ezek egyrészt igen lendületesek, másrészt erősen dobbantók. A körnek folyamatosan jobbra kell haladnia, még a dobbantós lépésekkel is. Rekecsini fiatalasszonyok a keresztező lépésnél hangosan kiabáltak és táncszavakat mondtak. Hasonló a drumul dragului vagy dracului is, de a keresztező lépés helyett hármat dobbantanak, és a zene első dallamára a kör ívén haladnak, irányváltáskor kettőt dobbantva. A tánc nevét illetően még a csángók között sincs egyetértés. A név ugyanis vagy az ördög, vagy a kedves útját jelenti. Bár Magyarországon az előbbi terjedt el, mégis valószínűtlennek tűnik, hogy a mélyen vallásos csángók éppen az ördögről neveznék el egyik táncukat. A klézsei Bálint Erzsi néni is ezt erősítette meg. A rácát vagy récést jobbra, illetve balra haladó lépésekkel járják és a parancsszavaknak megfelelően dobogtatnak. A tánc szövege somoskai eredetű, de Rekecsinben is használatos:
„Réce menen e Dunán
S e recuj egymás után
Pipe visszamaradott
Üssünk hármat a jobbal
S a ballal is mind csak úgy
Egy térgyet, egy sarkat
Járjuk elé ifian.”